automatiskemail_kap1

KAPITEL 1Hvad og hvorfor automatisk e-mail marketing?

KAPITEL 1Hvad og hvorfor automatisk e-mail marketing?

Automatisk e-mail marketing er en online marketingdisciplin. Begrebet dækker over opsætning af nyhedsbreve/e-mails, som automatisk sendes ud til dine subscribers, når de giver mest mulig mening for subscriberen at modtage.

Det betyder, at du kan sætte en automatisk e-mail op, som sendes ud efter, at den enkelte subscriber har gennemført et køb af et bestemt produkt, kategori eller blot gennemført et køb. Disse kan bruges til opfølgning, mersalg og lignende.

Du kan også sætte en hel serie af automatiske e-mails op, såfremt subscriberen ikke har købt hos dig i en fastdefineret tidsperiode (for eksempel et halvt år). Og listen med idéer fortsætter. Jeg har skrevet en eBog med 12 idéer til automatiske e-mails, som jeg mener, at alle online forretninger bør sætte op – læs den her.

Årsagen – eller nærmere årsagerne – til, at du som webshop-ejer bør overveje at få opsat automatiske e-mails, er mange. Her er nogle af de bedre:

  1. Løbende og helt automatisk omsætning

    Med automatiske e-mails får du mulighed for løbende og helt automatisk at hive omsætning ind. Hvis du for eksempel får opbygget en god og højt konverterende efter-købs e-mailserie, vil der løbende kunne blive lavet mersalg til dine eksisterende kunder. Og det sker vel og mærke helt automatisk.

  2. Fantastisk performance – både på reach og konvertering

    En anden årsag til at du bør overveje at opsætte automatiske e-mails, er den performance, du vil opleve. For langt størstedelen af vores kunder er det de automatiske e-mails, der virkelig trækker performance opad. Både på åbnings-, klik- og konverteringsraten klarer automatiske e-mails sig fantastisk. Undersøgelser gennemført af blandt andre Epsilon viser, at automatiske e-mails klarer sig 119 % bedre på klikraten end traditionelle e-mails (Kilde).

  3. Du får automatiseret kommunikation til dine kunder, som er nødvendig, men som du måske ikke får eksekveret på

    For nogle af vores webshop-kunder har vi bl.a. opsat en opfølgende e-mailserie, som aktiveres efter gennemførsel af subscriberens første køb. En af e-mailene i denne serie indeholder et spørgeskema, som tilbyder kunden et gavekort, hvis han eller hun vil fortælle om den første købsoplevelse. Det sikrer både indhentning af kundedata og mersalg. Smart!

https://guru.dandomain.dk/wp-content/uploads/2017/06/automatisk-email.pdf